Open avond Gemengde Vrijmetselarij Haaglanden

Op woensdag 3 februari 2021 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Plato Den Haag vanaf 20 uur een Avond voor belangstellenden. Vanwege de COVID situatie zal deze avond per Zoom plaats vinden.

Tijdens deze avond vertellen wij over de vrijmetselarij in het algemeen en de moderne, niet religieuze manier van arbeiden in onze loges. Daarbij werken vrouwen en mannen met verschillende achtergronden in volledige gelijkwaardigheid samen.

Vanwege de beoogde sfeer is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend met een e-mail naar de secretaris. Geef alstublieft uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. U kunt ook specifieke vragen stellen. Zo mogelijk houden we met een en ander rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail staat ook een instructie over Zoom en de spelregels van de avond.

Viering Winterzonnewende

Het is in de Vrijmetselarij gebruikelijk dat de langste en kortste dag van het jaar op 21 juni respectievelijk 21 december worden gevierd. In de traditionele, christelijk geïnspireerde vrijmetselarij, werkend volgens de Schotse of Engelse Ritus, zijn dat achtereenvolgens de vieringen van het Zomer Sint Jan (Johannes de Doper) en het Winter Sint Jan (Johannes de Evangelist). In de meer humanistische vrijmetselarij, werkend volgens de Franse Rite Moderne, worden rond die data de Zomer- en Winterzonnewendes gevierd. 

Vaak wordt ook aandacht gegeven aan de Lente- en Herfstequinoxen, de datum rond 21 maart en 21 september waarop dag en nacht even lang zijn omdat de zon dan precies boven de evenaar staat. 

Deze video is de bijdrage van de zusterloges La Liberté Delft en Plato Den Haag aan de viering 2020 van de Zonnewende door de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV www.nggv.nl, waarvan beide Loges lid zijn. 

Omdat onze loges werken volgens de meer humanistische Franse Rite Moderne wordt aandacht besteed aan de astronomie, met een vleugje astrologie. De sterrenhemel was op 21 december 2020 uitzonderlijk vanwege de conjunctie (samenstand) van de planeten Jupiter en Saturnus. Een zo nauwe samenstand vond voor het laatst ongeveer 800 jaar geleden plaats.

Weer van start

Nu de zomerperiode afloopt gaat Loge La Liberté weer van start met een nieuw werkjaar. De eerste bijeenkomsten vinden eind september plaats.

Vanzelfsprekend maken de nog steeds geldende COVID-spelregels het niet makkelijk om elkaar fysiek te ontmoeten in ons thuis-gebouw: het Logegebouw Delft aan de Choorstraat. Het kan zijn dat de Loge toch nog enige tijd moet werken via moderne internettechnieken als Zoom of Skype. In het voorjaar is gebleken dat ook dan het Vrijmetselaarsrituaal kan worden vorm gegeven.

Ook voor geïnteresseerden opent de Loge weer mogelijkheden tot kennismaking. Dat zal voorlopig nog niet in het Logegebouw kunnen. Er zullen via Zoom korte informatieve bijeenkomsten worden aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor opgeven door middel van een mail aan de secretaris.