Compareren

Loge La Liberté heeft ook het afgelopen werkjaar ongeveer tweewekelijks werkavonden georganiseerd voor de leden. Bij meerdere avonden stond een inhoudelijk onderwerp centraal dat werd ingeleid door een van de leden. Daarna werd er op gereageerd door de andere aanwezigen. 

Dat reageren om elkaar noemen we "compareren". Daarbij wordt nadrukkelijk niet gediscussieerd. We leggen, respectvol en in vertrouwelijkheid, onze reacties, vragen, meningen, en ideeën ter vergelijking (compare) naast elkaar neer, zonder de ander te proberen te overtuigen. 

Dat levert vaak een onvermoede diversiteit aan gezichtspunten en invalshoeken die alle naast elkaar mogen bestaan en zeer verrijkend zijn. 

Geïnteresseerd om mee te doen? Neem contact op via het mailadres in de rechter kolom.

Open avond Gemengde Vrijmetselarij Haaglanden

Op woensdag 3 februari 2021 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Plato Den Haag vanaf 20 uur een Avond voor belangstellenden. Vanwege de COVID situatie zal deze avond per Zoom plaats vinden.

Tijdens deze avond vertellen wij over de vrijmetselarij in het algemeen en de moderne, niet religieuze manier van arbeiden in onze loges. Daarbij werken vrouwen en mannen met verschillende achtergronden in volledige gelijkwaardigheid samen.

Vanwege de beoogde sfeer is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend met een e-mail naar de secretaris. Geef alstublieft uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. U kunt ook specifieke vragen stellen. Zo mogelijk houden we met een en ander rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail staat ook een instructie over Zoom en de spelregels van de avond.

Viering Winterzonnewende

Het is in de Vrijmetselarij gebruikelijk dat de langste en kortste dag van het jaar op 21 juni respectievelijk 21 december worden gevierd. In de traditionele, christelijk geïnspireerde vrijmetselarij, werkend volgens de Schotse of Engelse Ritus, zijn dat achtereenvolgens de vieringen van het Zomer Sint Jan (Johannes de Doper) en het Winter Sint Jan (Johannes de Evangelist). In de meer humanistische vrijmetselarij, werkend volgens de Franse Rite Moderne, worden rond die data de Zomer- en Winterzonnewendes gevierd. 

Vaak wordt ook aandacht gegeven aan de Lente- en Herfstequinoxen, de datum rond 21 maart en 21 september waarop dag en nacht even lang zijn omdat de zon dan precies boven de evenaar staat. 

Deze video is de bijdrage van de zusterloges La Liberté Delft en Plato Den Haag aan de viering 2020 van de Zonnewende door de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV www.nggv.nl, waarvan beide Loges lid zijn. 

Omdat onze loges werken volgens de meer humanistische Franse Rite Moderne wordt aandacht besteed aan de astronomie, met een vleugje astrologie. De sterrenhemel was op 21 december 2020 uitzonderlijk vanwege de conjunctie (samenstand) van de planeten Jupiter en Saturnus. Een zo nauwe samenstand vond voor het laatst ongeveer 800 jaar geleden plaats.