Weer aan het Werk - ook iets voor u?

Ook dit jaar zorgde de Open Monumentendag voor de fysieke aftrap van onze loge-werkzaamheden in het nieuwe werkjaar. In het logegebouw aan de Choorstraat in Delft ontvingen wij, samen met de andere daar werkende loges, heel wat in vrijmetselarij geïnteresseerden. Hebt u de rondleidingen gemist, en bent u toch geïnteresseerd? Neem contact op met de loge voor een vrijblijvend gesprek.

Het afgelopen half jaar hebben we gewoon door-gearbeid. "Gewoon" in COVID termen dan: bijna alle "bijeenkomsten" op onze agenda verliepen via zoom. Dat had het voordeel van niet hoeven reizen. Maar het gigantische nadeel van een aanzienlijk mindere beleving dan wanneer we in de werkplaats bij elkaar hadden kunnen komen. Dat ondanks de vele ook via zoom inhoudelijk zeer interessante bijdragen van leden en visiteurs, en de smaakvolle omlijsting daarvan met mooie muziek.

Maar binnenkort vervalt de 1,5 meter maatregel. Daarom kan ook onze Loge weer meer ontspannen fysiek aan de arbeid. Wij zien er naar uit. 

Benieuwd of Vrijmetselarij misschien ook iets voor u is? Bekijk onze website, neem vrijblijvend contact op en oordeel zelf.

 

Compareren

Loge La Liberté heeft ook het afgelopen werkjaar ongeveer tweewekelijks werkavonden georganiseerd voor de leden. Bij meerdere avonden stond een inhoudelijk onderwerp centraal dat werd ingeleid door een van de leden. Daarna werd er op gereageerd door de andere aanwezigen. 

Dat reageren op elkaar noemen we "compareren". Daarbij wordt nadrukkelijk niet gediscussieerd. We leggen, respectvol en in vertrouwelijkheid, onze reacties, vragen, meningen, en ideeën ter vergelijking (compare) naast elkaar neer, zonder de ander te proberen te overtuigen. 

Dat levert vaak een onvermoede diversiteit aan gezichtspunten en invalshoeken die alle naast elkaar mogen bestaan en zeer verrijkend zijn. 

Geïnteresseerd om mee te doen? Neem contact op via het mailadres in de rechter kolom.

Open avond Gemengde Vrijmetselarij Haaglanden

Op woensdag 3 februari 2021 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Plato Den Haag vanaf 20 uur een Avond voor belangstellenden. Vanwege de COVID situatie zal deze avond per Zoom plaats vinden.

Tijdens deze avond vertellen wij over de vrijmetselarij in het algemeen en de moderne, niet religieuze manier van arbeiden in onze loges. Daarbij werken vrouwen en mannen met verschillende achtergronden in volledige gelijkwaardigheid samen.

Vanwege de beoogde sfeer is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend met een e-mail naar de secretaris. Geef alstublieft uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. U kunt ook specifieke vragen stellen. Zo mogelijk houden we met een en ander rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail staat ook een instructie over Zoom en de spelregels van de avond.